Over ons

Galerie de Verdieping is in 2005 opgericht op initiatief van wijlen Ed Hurkmans op de verdiepingvan zijn fabriek aan de Industrieweg in Moergestel. Sinds december 2018 is de Galerie gevestigd in Cultureel Centrum Den Boogaard. 

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Doelstelling van de stichting is het bevorderen van professionele en amateurkunst met alle daartoe geƫigende middelen, onder meer door het organiseren van exposities en educatie.

Eventuele giften worden gebruikt voor o.a. workshops en/of andere culturele doeleinden.

Het bestuur bestaat uit 8 vrijwilligers die met grote regelmaat vergaderen om lopende zaken te bespreken.

Een afvaardiging van het bestuur begeleidt de exposant voor en tijdens de expositie.

Bestuursleden

Hans van Brunschot
Voorzitter   
hvbmedpro@gmail.com     
06 51586744

Carla Willems
Secretaris            
kay5@ziggo.nl         
06 12710283

Jan Habraken 
Penningmeester 
jpmhabraken@gmail.com
06 57334881

Louis van den Meijdenberg
Vicevoorzitter       
louis@plm.nl         
06 53738610

Ans Wolfs                             
answolfs1@hotmail.com     
06 81040775

Danielle van Nunen                  
daantje7471@home.nl    

Leon Verhoeven        
leonverhoeven24@gmail.com  
06 42824875 

Jan van de Wouw     
janelvandewouw@home.nl       
06 12162944